Όροι και προυποθέσεις

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. H εταιρεία «ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΑ» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») για την προβολή και προώθηση του καταστήματος της σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση των συμμετοχών και τη διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων («Κλήρωση»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε αγορές από το κατάστημα μας και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 8/11/2019 έως 8/2/2020 (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
 5. Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού με αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που η αξία του ξεπερνάς τα 200€, έκαστος συμμετέχων θα λαμβάνει μια συμμετοχή για την κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με όσες συμμετοχές έχει συγκεντρώσει, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής των δώρων που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.
 6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά.
 7. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι αποδείξεις αγορας της παραγραφου 5 για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμου, που εγιναν με κάθε αγορά.
 8. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία στην έδρα της στις 15/2/2020 και ώρα 19:00 (εφεξής η «Κλήρωση»). Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή/και τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτηθεί και στον ηλεκτρονικό λογαριασμό facebook Διακόσμημα Καραγιάννη (εφεξής το «facebook») και στην ιστοσελίδα μας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 9. Η Κλήρωση θα διενεργηθεί με βάση τα στοιχεία αγοράς που εγιναν κατα τη διαρκεια του διαγωνισμου.
 10. Κατά τη διενέργεια της Κλήρωσης θα αναδειχθούν 3 νικητές και 3 αναπληρωτές για το σύνολο των συμμετοχών. Εάν ο νικητής δεν εμφανιστεί έως και 30/4/2020, ακυρώνονται και αντικαθίστανται από τον αναπληρωτή. Ο αναπληρωτής έχει προθεσμία για την παραλαβή του δώρου έως και την 30/5/2020.
 11. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματισθεί να δοθούν τα παρακάτω δώρα (εφεξής «το Δώρο»). 1. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ: 1 κρεβάτι Frame της εταιρείας CANDIA σε διαστάσεις έως 160×200 2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ: 1 επίστρωμα Protect (Αδιάβροχο) και 2 μαξιλάρια ύπνου latex από την εταιρεία CANDIA 3. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ: 2 μαξιλάρια ύπνου latex.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αναρτήσει τους νικητές στο facebook της και θα επικοινωνήσει με τους νικητές στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στην αίτηση διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες κατά της σειράς ανάδειξης αυτών στην Κλήρωση. Θα ζητείται από τους νικητές επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν δηλώσει και θα καθορίζεται ο τρόπος παράδοσης /παραλαβής του δώρου τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή του δώρου οι νικητές υποχρεούνται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα για διακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των νικητών σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αναληθή, ανακριβή ή ψευδή.
 2. Για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, καθώς οι Κληρώσεις θα γίνονται βάσει στοιχειων που εχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην εταιρία.

WAKE UP. LIVE THE MEDITERRANEAN EXPERIENCE

Εκεί, που καθώς βυθίζεσαι σ’ ένα γλυκό ύπνο… ξυπνάς στη Μεσόγειο! Αυτό το «ξύπνημα» στον κόσμο και στην αύρα της Μεσογείου θέλουμε να μεταφέρουμε σε όλους εσάς που επιλέγετε ένα στρώμα από την Candia.

πΡΟΙΟΝΤΑ

Ακολουθήστε μας στο Facebook